LANNAWEB.COM Slogan slogan slogan
Simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simle
***Note: Right click here. And select for Edit header image ***
Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 10 คน
 สถิติเมื่อวาน 4 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
395 คน
4327 คน
5018 คน
เริ่มเมื่อ 2020-11-11


Link

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Welcome to Website Lannaweb.com
 

  

Name : Example [A0001]
Details : Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volu
Normal price : 21,000.00
Special price : 20,000.00


  

Name : Sedan [P001]
Details : Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volu
Normal price : 21,000.00
Special price : 20,000.00


  

Name : Pick-up [P002]
Details : Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volu
Normal price : 21,000.00
Special price : 20,000.00


  

Name : Van [P003]
Details : Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volu
Normal price : 21,000.00
Special price : 20,000.00พบจำนวน 4 รายการ

ประวัติเมืองเชียงแสน
       พญาแสนภูผู้สร้างเมืองเชียงแสน
       พญาแสนภูเป็นผู้สร้างเมืองเชียงแสนราชวงศ์มังรายนครล้านนาองค์ที่ 3 พญาแสนภูมิเป็นผู้สืบสานราชวงศ์มังรายต่อจากพระราชบิดาพญาไชยสงคราม พญาแสนภูมิขึ้นครองราชย์พระองค์ก็ได้เปลี่ยนเมืองหลวง จากที่พระราชบิดาของพระองค์เปลี่ยนจากเชียงใหม่เป็นเชียงราย  พญาแสนภูท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบภูมิทัศน์ ชัยภูมิของเมืองเชียงราย ซึ่งได้ให้เมืองเชียงแสนเป็นราชธานีสร้างอาณาจักรเชียงแสนให้น่าอยู่ สร้างพื้นที่เชียงแสนเป็นดินแดนอู่ข้าวอู้น้ำที่จะทำให้ล้านนาเป็นปรึกแผ่นในการภูมิภาค และพญาแสนภูมิได้สิ้นพระชนม์ที่เมืองเชียงแสน 
        พญาแสนภูเป็นพระราชโอรสองค์โตของพญาไชยสงครามกษัตริย์องค์ที่ 2 ของล้านนานคร โดยพญาไชยสงครามพระองค์มีพระอนุชา 2 พระองค์นั่นก็คือ 1. ท้าวน้ำท่วม 2.ท้าวงั่ว
    เสด็จขึ้นครองราชย์ 
      พญาไชยสงครามได้แต่งตั้งท้าวแสนภูขึ้นเป็นอุปราชของล้านนา และส่งให้ไปปกครองเมืองเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นเป็นเมืองลูกหลวง แต่ปกครองได้มานานขุนเครือผู้มีศักดิ์เป็นน้าได้เข้ายึดเมืองเชียงใหม่ ส่วนท้าวแสนภู และครอบครัวได้อพยพไปยังเมืองเชียงราย ซึ่งขุนเครือที่ยึดเมืองเอาไว้ก็มิสามารถยึดเมืองเอาไว้ได้นานเพราะท้าวน้ำท่วมพระอนุชาของท้าวแสนภูได้ไปตีเมืองเชียงใหม่คืน และมีชัยเหนือทัพของขุนเครือ และสามารถจับกุมตัวขุนเครือได้  ซึ่งด้วยความดีความชอบของท้าวน้ำท่วมก็ได้ทำให้พระองค์ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่ ไม่นานเหล่าขุนนางในราชสำนักก็ได้บอกพญาไชยสงครามว่าท้าวน้ำท่วมจะคิดกบฏ จึงนำตัวท้าวน้ำท่วมมาไต่สวนแต่ก็ไม่พบพิรุธ แต่พระองค์ก็คลางแคลงใจอยู่จึงสั่งให้ท้าวน้ำท่วมไปปกครองเมืองเชียงตุงแทนแล้วให้ท้าวแสนภูผู้เป็นอุปราชก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่ 
      พญาไชยสงครามพระราชบิดาสวรรคตในปี พ.ศ.1868 ท้าวแสนภูผู้เป็นทั้งอุปราช และพระราชโอรสของพญาไชยสงครามได้ขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพญาแสนภูกษัตริย์แห่งล้านนานครองค์ที่ 3
     พระองค์ขึ้นครองราชย์ได้ไม่นาน พระองคืก็โปรดให้ท้าวคำฟูครองเมืองเชียงใหม่และแต่งตั้งยศอุปราชเอาไว้ให้ พระองค์ก็ได้สั่งให้สร้างเมืองใหม่บริเวณเมืองเงินยางเดิมสร้างเสร็จราวปี พ.ศ.1870 โดยพญาแสนภูได้ให้ชื่อเมืองแห่งนี้ว่า เชียงแสน และใช้เป็นาชธานีแทนเมืองเชียงราย ซึ่งการสร้างเมืองนี้ก็เพื่อป้องกันข้าศึกด้านเหนือ เพราะเชียงแสนตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง และสามารถใช้แม่น้ำโขงเป็นคูเมืองตามธรรมชาติได้ ตัวเมืองมีกำแพงกว้าง 700 วา ยาว 1,500 วา มีป้อมรายล้อมเมือง 8 แห่งและอีกเหตุผลหนึ่งก็ คือ พระองค์ไม่โปรดเมืองเชียงราย 
      พญาแสนภูสวรรคตที่เมืองเชียงแสนหลังจากเสวยราชย์เพียงแค่ 9 ปีพระองค์สวรรคตเมื่อ พ.ศ.1877 ท้าวคำฟูพระราชโอรสที่มีสถานะเป็นอุปราชได้ขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพญาคำฟูกษัตริย์แห่งล้านนาMore


Copyright (c) 2006 by Your Name