LANNAWEB.COM Slogan slogan slogan
Simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simle
***Note: Right click here. And select for Edit header image ***
Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 15 คน
 สถิติเมื่อวาน 4 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
400 คน
4332 คน
5023 คน
เริ่มเมื่อ 2020-11-11


Link

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Welcome to Website Lannaweb.com
 
เว็บไซต์ของเราคือเว็บแฟรนไชส์ของก่อตั้งและบริหารโดยกลุ่มโปรแกรมเมอร์ลัคกี้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการค้าระบบเครือข่ายและระบบการค้าบนอินเตอร์เนตมากว่า 10 ปี มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุน และยกระดับมาตรฐานธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่  ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการตลาด มาผสมผลานกัน เพื่อให้เกิดมิติใหม่ของการทำงานในอนาคต
 
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อให้คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการทำงานอยู่ที่บ้านผ่านระบบอินเตอร์เนตอย่างแท้จริง
  2. เพื่อให้นักธุรกิจไทยและคนไทยทุกคน มีเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายและโปรโมทสินค้าสู่สากล ในราคาประหยัดและใช้เป็นต้นทุนทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นว่า สินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นสิ่งจำเป็น ที่ต้องใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจหลักอยู่แล้ว
  3. เพื่อให้คนในครอบครัวมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการทำธุรกิจบนอินเตอร์เนต ราคาโดเมนเนมพร้อมเว็บไซต์เว็บไซต์จึงมีราคาถูกมาก
  4. เพื่อให้คนในครอบครัวทุกคน สามารถทำงานรวมกันได้ โดยมีการออกแบบแผนการทำงานเพียงเป็นโปรโมท และการติดต่อสื่อสารเท่านั้น
  5. เพื่อยกระดับการทำงานผ่านอินเตอร์เนต เป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจบนอินเตอร์เนตโดยสุจริต โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่าง เช่น ใบอนุญาตต่าง ๆ ,รายได้, จำนวนสมาชิกในองค์กร เป็นต้น
  6. เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสแบ่งปันโอกาสดี ๆ นี้ ให้กับผู้ที่ต้องการรายได้เสริม จากความมั่นคงของระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต บวกกับ ระบบเครือข่ายธุรกิจที่ออกแบบมาสำหรับทุกคนในครอบครัว
ประวัติเมืองเชียงแสน
       พญาแสนภูผู้สร้างเมืองเชียงแสน
       พญาแสนภูเป็นผู้สร้างเมืองเชียงแสนราชวงศ์มังรายนครล้านนาองค์ที่ 3 พญาแสนภูมิเป็นผู้สืบสานราชวงศ์มังรายต่อจากพระราชบิดาพญาไชยสงคราม พญาแสนภูมิขึ้นครองราชย์พระองค์ก็ได้เปลี่ยนเมืองหลวง จากที่พระราชบิดาของพระองค์เปลี่ยนจากเชียงใหม่เป็นเชียงราย  พญาแสนภูท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบภูมิทัศน์ ชัยภูมิของเมืองเชียงราย ซึ่งได้ให้เมืองเชียงแสนเป็นราชธานีสร้างอาณาจักรเชียงแสนให้น่าอยู่ สร้างพื้นที่เชียงแสนเป็นดินแดนอู่ข้าวอู้น้ำที่จะทำให้ล้านนาเป็นปรึกแผ่นในการภูมิภาค และพญาแสนภูมิได้สิ้นพระชนม์ที่เมืองเชียงแสน 
        พญาแสนภูเป็นพระราชโอรสองค์โตของพญาไชยสงครามกษัตริย์องค์ที่ 2 ของล้านนานคร โดยพญาไชยสงครามพระองค์มีพระอนุชา 2 พระองค์นั่นก็คือ 1. ท้าวน้ำท่วม 2.ท้าวงั่ว
    เสด็จขึ้นครองราชย์ 
      พญาไชยสงครามได้แต่งตั้งท้าวแสนภูขึ้นเป็นอุปราชของล้านนา และส่งให้ไปปกครองเมืองเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นเป็นเมืองลูกหลวง แต่ปกครองได้มานานขุนเครือผู้มีศักดิ์เป็นน้าได้เข้ายึดเมืองเชียงใหม่ ส่วนท้าวแสนภู และครอบครัวได้อพยพไปยังเมืองเชียงราย ซึ่งขุนเครือที่ยึดเมืองเอาไว้ก็มิสามารถยึดเมืองเอาไว้ได้นานเพราะท้าวน้ำท่วมพระอนุชาของท้าวแสนภูได้ไปตีเมืองเชียงใหม่คืน และมีชัยเหนือทัพของขุนเครือ และสามารถจับกุมตัวขุนเครือได้  ซึ่งด้วยความดีความชอบของท้าวน้ำท่วมก็ได้ทำให้พระองค์ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่ ไม่นานเหล่าขุนนางในราชสำนักก็ได้บอกพญาไชยสงครามว่าท้าวน้ำท่วมจะคิดกบฏ จึงนำตัวท้าวน้ำท่วมมาไต่สวนแต่ก็ไม่พบพิรุธ แต่พระองค์ก็คลางแคลงใจอยู่จึงสั่งให้ท้าวน้ำท่วมไปปกครองเมืองเชียงตุงแทนแล้วให้ท้าวแสนภูผู้เป็นอุปราชก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่ 
      พญาไชยสงครามพระราชบิดาสวรรคตในปี พ.ศ.1868 ท้าวแสนภูผู้เป็นทั้งอุปราช และพระราชโอรสของพญาไชยสงครามได้ขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพญาแสนภูกษัตริย์แห่งล้านนานครองค์ที่ 3
     พระองค์ขึ้นครองราชย์ได้ไม่นาน พระองคืก็โปรดให้ท้าวคำฟูครองเมืองเชียงใหม่และแต่งตั้งยศอุปราชเอาไว้ให้ พระองค์ก็ได้สั่งให้สร้างเมืองใหม่บริเวณเมืองเงินยางเดิมสร้างเสร็จราวปี พ.ศ.1870 โดยพญาแสนภูได้ให้ชื่อเมืองแห่งนี้ว่า เชียงแสน และใช้เป็นาชธานีแทนเมืองเชียงราย ซึ่งการสร้างเมืองนี้ก็เพื่อป้องกันข้าศึกด้านเหนือ เพราะเชียงแสนตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง และสามารถใช้แม่น้ำโขงเป็นคูเมืองตามธรรมชาติได้ ตัวเมืองมีกำแพงกว้าง 700 วา ยาว 1,500 วา มีป้อมรายล้อมเมือง 8 แห่งและอีกเหตุผลหนึ่งก็ คือ พระองค์ไม่โปรดเมืองเชียงราย 
      พญาแสนภูสวรรคตที่เมืองเชียงแสนหลังจากเสวยราชย์เพียงแค่ 9 ปีพระองค์สวรรคตเมื่อ พ.ศ.1877 ท้าวคำฟูพระราชโอรสที่มีสถานะเป็นอุปราชได้ขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพญาคำฟูกษัตริย์แห่งล้านนาMore


Copyright (c) 2006 by Your Name